برای مشاهده نتایج مصرف آنتی بیوتیک طیور فلورفنیدم 10% ، این صفحه را تا انتها بخوانید.

بعد از مصرف آنتی بیوتیک طیور فلورفنیکول 10% در چند فارم گوشتی برای درمان بیماری های موجود در فارم، نتایج بسیار خوبی حاصل شده است.

استان اصفهان

بر اساس گزارش‌های فارمی کلینیسین های معتبر، آنتی بیوتیک طیور فلورفنیدم 10% به تنهایی و بدون نیاز به هیچ گونه آنتی بیوتیک کاملا موثر بوده است.

فلورفنیدم 10% ساخت کشور رومانی، برخلاف باقی فلورفنیکل ها که می بایست با آنتی بیوتیک های دیگر برای گرفتن نتایج بهتر همراه شوند ، اگر در دوز مصرفی پیشنهاد شده مصرف شود، نتایج مثبتی ارائه خواهد داد.

یکی از کلینیسین های برتر شهرستان تبریز، بعد از استفاده از آنتی بیوتیک طیور فلورفنیدم 10% در فارم مرغ گوشتی، درمان عالی گله را گزارش کرده اند.

یکی از فارم های بوقلمون در زنجان که با مایکوپلاسما درگیری داشته اند، بعد از مصرف آنتی بیوتیک طیور فلورفنیدم 10%، گله را به طور کامل درمان کرده اند.

از داروی آنتی بیوتیک طیور فلورفنیدم 10% در درمان بیماری برونشیت و عفونت های ثانویه بیماری آنفلوآنزا استفاده گردیده است. از این دارو به مدت 3 الی 5 روز در دوز 20 تا 40 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن پرنده استفاده گردیده است و نتایج آن عالی بوده است.

کلینیک دامپزشکی رازی زنجان