برای مشاهده نتایج مصرف ضدعفونی کننده طیور آکوازیکس پلاس AG ، این صفحه را تا انتها بخوانید.

بعد از مصرف از ضدعفونی کننده طیور آکوازیکس پلاس AG جهت رفع بیوفیلم و رسوبات در سیستم آبرسانی در یک فارم مرغ گوشتی و یک فارم بوقلمون متعلق به آقای مصطفایی، مشاهده شده است که تمامی رسوبات از بین رفته است و نتیجه بسیار عالی بوده است. در ادامه در این فارم‌‌ها از این ضدعفونی‌کننده به صورت روزانه در سیستم آبرسانی استفاده شده است. این استفاده روزمره باعث شده است که وضعیت گوارشی پرنده‌ها بهبود پیدا کرده و بستر خشک‌تر شده است. همچنین حال عمومی پرندگان نیز به شدت بهتر شده است.

آقای ضیایی / مسئول پرورش فارم

استان اصفهان